Fundusz Inicjatyw Prasowych Solidarności

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Fundusz Inicjatyw Prasowych Solidarności. Fundacja powołana przez Krajową Komisję Wykonawczą „S” 12 XI 1988, której celem było wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju prasy „S” oraz związanych z nią organizacji i środowisk. Środki na działalność pochodziły z zagranicznych dotacji na działalność związku. Formą dotacji najczęściej były pieniądze (także w walutach obcych, co w ówczesnych realiach oznaczało znaczący zastrzyk gotówki przy nieznacznej kwocie np. dolarów USA). Wsparcie polegało też czasem na przekazywaniu sprzętu i materiałów poligraficznych.

Organem naczelnym FIPS była Rada Funduszu, w której główną rolę odgrywał Władysław Frasyniuk. Fundusz organizował konkursy na inicjatywy i pomysły przyczyniające się do rozwoju prasy bezdebitowej. Subwencjonowaniem wyróżniano głównie inicjatywy oddolne, powstałe bez wsparcia żadnych organizacji. Za szczególnie wartościowe i rokujące na przyszłość uważano bowiem takie, które w oparciu o własną pracę i kreatywność stworzyły redakcje, sieci kolportażowe, a zwłaszcza bazę poligraficzną. Korzystając z funduszy NSZZ „S” przyznawał liczne subwencje m.in. redakcjom i wydawcom pism młodzieżowych.

Dotacje z FIPS otrzymały m.in. Ruch Młodzieży Niezależnej, Niezależna Agencja Fotograficzna Dementi, Towarzystwo Kursów Społecznych, Młodzieżowy Ruch Oporu, Oficyna Wydawnicza Universitas, pisma „BIUST”, „Sumienie”, „Komunikat”, „Wolny Głos Nauczycielski”, „Akces”.

FIPS zaprzestał działalności w roku 1989.

Artur Adamski