Fundusz Inicjatyw Społecznych

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Fundusz Inicjatyw Społecznych, wydawnictwo założone w Lublinie w III 1985 przez Pawła Bryłowskiego, Tomasza Pietrasiewicza i Andrzeja Peciaka. Oprócz prowadzenia działalności wydawniczej FIS wspierał inicjatywy niezależne, m.in. akcję Wakacje z Bogiem (wypoczynek dla dzieci działaczy „S”), prasę podziemną z Regionu Środkowo-Wschodniego: „Solidarność Nauczycielską”, „SW Lublin”, „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”, „Grota”, „«Solidarność» Roztocze”, także prasę spoza Regionu, m.in. „Kartę”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”.

Aby zdobyć kapitał startowy, wydawano znaczki pocztowe, dotowanie innych instytucji polegało na przekazaniu im połowy lub 2/3 nakładu do samodzielnego kolportażu, odbiór znaczków potwierdzano umówionym hasłem w czasopismach; w 1985 wydano serię 4 znaczków Polskie Lato 1980-1985, która otrzymała nagrodę KK w dziedzinie kultury podziemnej, oraz dwujęzyczną serię 2 znaczków Solidarność z Walczącym Afganistanem z okazji 6. rocznicy inwazji ZSRS na Afganistan; w 1986, z okazji 40-lecia Instytutu Literackiego w Paryżu, wydano serię 7 znaczków z podobiznami głównych działaczy IL; połowę nakładu wysłano Jerzemu Giedroyciowi; w 1987 wydano serię 2 znaczków z okazji III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (m.in. do Lublina); w 1988 wydano ostatnią serię, pt. Pamięci żołnierzy Okręgu Lubelskiego AK, upamiętniającą postacie lubelskich dowódców AK; znaczki drukowano w profesjonalnych drukarniach w Warszawie, nakł. do 10 tys. egz.; projekt graficzny wszystkich serii: Jerzy Lakutowicz.

Znaczki i 1. wydanie Donosów Sławomira Mrożka pozwoliły finansować następne publikacje; pieniądze uzyskiwano także z rabatów ze sprzedaży książek innych wydawnictw, dzięki dotacjom z Warszawy (kontakty Tomasza Pietrasiewicza), także od Zygmunta Marzysa ze Szwajcarii, z funduszy amerykańskich związków zawodowych (dzięki Andrzejowi Kaczyńskiemu, przeznaczone na zakup maszyny offsetowej) oraz od Jerzego Giedroycia, Ireny Lasoty, Jakuba Karpińskiego i Mirosława Chojeckiego. W 1987 kupiono w Warszawie maszynę offsetową, ustawioną następnie w domu pp. Grudniów w Lublinie, obsługiwali ją Wiktor Tomasz Grudzień i Wiesław Ruchlicki, którzy dołączyli do zespołu FIS.

FIS starał się drukować przede wszystkim rzeczy oryginalne, rzadziej przedruki książek emigracyjnych.

Nakładem FIS ukazały się:

 1. Sławomir Mrożek, Donosy, 1985;
 2. Ernest Skalski, Jałta 40 lat później, wydane wspólnie z wydawnictwem Vademecum, 1985;
 3. Aleksander Galicz, Kocham was, ludzie, 1986;
 4. Jacek Żakowski, Anatomia smaku czyli o losach Tygodnika Powszechnego, wydane wspólnie z Biblioteką Informatora, 1986;
 5. Oblicza Rosji, 1987;
 6. Bohumil Hrabal, Obsługiwałem angielskiego króla, 1988;
 7. Leo Lipski, Opowiadania, 1988;
 8. Ephraim Kishon, Wybór opowiadań, 1988;
 9. Jan Kowalski (Zieliński), Leksykon polskiej literatury emigracyjnej, 1989;
 10. Napaść sowiecka 1939 r. (przedruk bez zaznaczenia wydawnictwa krajowego), 1989;
 11. Leszek Moczulski, Wojna polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu-październiku 1939 r., 1990.
Ewa Kuszyk-Peciak