Gerard Lewandowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Gerard Lewandowski, ur. 13 VI 1942 w Bydgoszczy. Ukończył Liceum Plastyczne (1961).

1961-1962 plastyk w Bydgoskich Zakładach Gastronomicznych, 1964-1966 w Pracowni Plastycznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 1968-1980 w Zakładach Rowerowych Predom-Romet; od 1982 współpracownik Filharmonii Pomorskiej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Predom-Romecie, członek KS. X 1980 – V 1981 członek kolegium redakcyjnego niezależnego pisma „Wolne Związki”, od I 1981 grafik w MKZ, następnie ZR Bydgoskiego, autor winiet biuletynów wydawanych w ZR (m.in. „Serwis Informacyjny”, „Protest”); od X 1980 współpracownik KOWzP, autor winiet do pism: „Chcemy być Wolni”, „Będziemy Wolni”, we IX 1980 autor plakatu „Prawda, Godność, Równość” (druk wraz z Tadeuszem Milewskim), pierwszego oficjalnego, ogólnopolskiego plakatu „S”; 1980-1981 autor, drukarz serii plakatów „Uwolnić więźniów politycznych”, plakatów związanych z kryzysem bydgoskim i plakatów na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, od 17 III 1982 w Strzebielinku k. Wejherowa, zwolniony 11 V 1982. Po wyjściu z internowania, odzyskawszy sprzęt fotograficzny i drukarski, opracował technikę druku zmniejszonego. XII 1982 – VI 1984 współzałożyciel (wraz z żoną Haliną Lewandowską, Barbarą i Alfonsem Spudychami) podziemnego pisma „W drodze”; autor winiet, drukarz „W drodze”, „Żywią i Bronią”. 1982-1989 autor kalendarzy, znaczków poczt podziemnych, pocztówek. W 1983 współpracownik podziemnego „Informatora Bydgoskiego” (autor winiety, rysunków satyrycznych, drukarz); 1983-1986 prowadził szkolenia dla drukarzy, m.in. na temat wykorzystania opracowanej przez siebie techniki druku zmniejszonego (także dla działaczy podziemnego Związku Demokratycznego z Leningradu); 1984-1985 (wraz z żoną, Ryszardem Helakiem i Markiem Napierałą) wydawca serii „Catacumbus”, zawierającej przedruki m.in. z paryskiej „Kultury”, teksty L. Kołakowskiego.

1989-1990 pracownik „Gazety Menadżera”, 1990-2009 „Gazety Pomorskiej”, od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Medalem Pamiątkowym Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2005).

Katarzyna Grysińska