Grażyna Pławska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Grażyna Pławska, ur. 22 IV 1950 w Białymstoku. Ukończyła Technikum Poligraficzne w Katowicach (1978).

1968-1973 zatrudniona w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego w Białymstoku, 1973-1974 w Przedsiębiorstwie Produkcji Przemysłowej Budostal-4 w Dąbrowie Górniczej, 1974-1982 w Hucie Katowice w Zakładzie Poligrafii.

29-31 VIII 1980 uczestniczka strajku w Hucie Katowice, członek KS; od IX 1980 w „S”, oddelegowana do pracy w MKZ Katowice. IX 1980 – III 1981 współpracowniczka druku pisma „Wolny Związkowiec”, do VII 1981 z ramienia MKZ obsługiwała zebrania założycielskie „S” w zakładach pracy regionu, m.in. wspólnie z Janem Cegielskim; w VIII 1981 oddelegowana do pracy w Komisji Interwencji ZR Śląsko-Dąbrowskiego, następnie do drukarni przy ZR.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka pomocy dla działaczy „S” zwolnionych pracy i rodzin internowanych; współorganizatorka tajnej drukarni w Katowicach, od I 1982 przygotowywała we własnym mieszkaniu matryce, drukarz „Wiadomości Solidarności”; I-II 1982 ukrywała Bernarda Ziomko z KPN. 24 II 1982 po przeszukaniu mieszkania zatrzymana, internowana w Ośr. Odosobnienia w Katowicach; 19 III 1982 aresztowana, przewieziona do AŚ w Katowicach; w VIII 1982 skazana przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata, zwolniona z aresztu; zwolniona z pracy. 1982-1983 zatrudniona w Spółdzielni Inwalidów w Sosnowcu. We IX 1982 zatrzymana na 48 godz.

Od XI 1983 wraz z rodziną na emigracji w Australii. 1984-1988 zatrudniona w fabryce tworzyw sztucznych, zakładach Siemens, introligatorni i drukarni w Melbourne; współorganizatorka pomocy dla polskich emigrantów politycznych w adaptacji na kontynencie (m.in. przy szukaniu pracy i mieszkania); od 1998 bezrobotna, później na zasiłku. Od 2005 członek Zarządu Australijsko-Polskiego Towarzystwa Historycznego, od 2006 Zarządu Australijskiej Grupy Lustracyjnej. W I 2008 członek założyciel, 2009 – III 2010 wiceprzewodnicząca Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Australii. Od 2010 na emeryturze.

5 III 1982 – 31 VIII 1985 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Patronka i od 8 III 1982 w ramach SOR krypt. Mafia.

Halina Żwirska