Grażyna Schlender

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Grażyna Schlender, ur. 11 IV 1959 w Gąsawie. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Łódzkiego (1993), w 2005 obroniła pracę doktorską „Solidarność” w województwie kaliskim w latach 1980-1990.

Od 1983 zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Od 1991 przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji „S” Koło Grodzkie w Kaliszu. Od 2002 delegat na WZD Regionu Wielkopolska Południowa. Od 1995 metodyk Działu Szkoleń ZR Wielkopolska Południowa, współautor podręcznika Szkolenie Ogólnozwiązkowe Działaczy „Solidarności”. W 1998 współinicjator i przewodnicząca jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Poeta pamięta” poświęconego wydarzeniom stanu wojennego. Od 1996 członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 2004 członek Zarządu. Od 2000 ławnik w Rejonowym Sądzie Pracy w Kaliszu. Popularyzatorka wiedzy o „S” i regionie kaliskim, organizatorka konkursów radiowych, rysunkowych,literackich i czytelniczych.

Autorka licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej, lokalnej i związkowej. Autorka książki Solidarność Wielkopolski Południowej w latach 1980-2000. Zarys dziejów.

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza (1997, 2002, 2004).

?