Grażyna Zaremba

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Grażyna Zaremba, ur. 1 V 1938 w Nowym Sączu, zm. 10 VIII 2014. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, Wydz. Techniki (1967).

W 1956 podczas studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uczestniczka protestów studenckich oraz akcji pomocy humanitarnej dla ofiar powstania w Budapeszcie. 1967-1979 pracownik naukowo-dydaktyczny WSP, 1979-1981 zatrudniona w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach.

Od jesieni 1980 w „S”; od XI 1980 członek KZ, przewodnicząca Komisji Oddziałowej pionu Naukowo-Technicznego COIG.

14-15 XII 1981 uczestniczka strajku, członek KS, 16 XII 1981 zwolniona z pracy, 20 XII 1981 zatrzymana i przesłuchiwana w KW MO w Katowicach, 30 XII 1981 w Prokuraturze Rejonowej tamże. VI-XII 1982 zatrudniona w Wojewódzkiej Dyrekcji ds. Szkół Górniczych w Katowicach, 1982-1985 w Wydz. Gospodarczo-Budżetowym Urzędu Wojewódzkiego tamże. III 1982 – 1986 współzałożycielka Komitetu Oporu Społecznego, następnie podziemnej struktury Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego, 1982-1983 redaktor naczelna pisma regionalnego KOS „Kontakty”, 1982-1986 w redakcji pisma MKOS „Wujek”; 27 VIII 1985 po rewizji w mieszkaniu zatrzymana na 48 godz. w WUSW w Katowicach. 1985-1989 zatrudniona w Teatrze Śląskim. 12-17 XI 1988 uczestniczka głodówki w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W 1989 przywrócona do pracy w COIG jako informatyk.

III 1989 – 1991 przewodnicząca Dzielnicowego KO Katowice-Brynów. 1989-1993 członek KZ „S” w COIG. Od 1991 pracownik ZR Śląsko-Dąbrowskiego „S”. 1992-1998 delegat na kolejne WZD, 1992-1998 członek ZR, do 1995 delegat na KZD. W 1996 współzałożycielka Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1997-2004 sekretarz Stowarzyszenia. Od 1998 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

11 II 1986 – 25 X 1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Katowicach w ramach SOS krypt. Orzech.

Szczepan Kamiński