Grot (Kraków)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Grot, tajna struktura powstała latem 1982 na terenie Nowej Huty z inicjatywy ks. Władysława Palmowskiego i Macieja Macha. Nazwa nawiązująca do osoby gen. Stefana Grota-Roweckiego, komendanta Armii Krajowej pochodziła od pierwszych liter pseudonimów zakładających ją działaczy: M. Macha ps. Gnat, Wojciecha Danielaka ps. Radwan, Zbigniewa Kubiaka ps. Olek i ks. Palmowskiego ps. Tata.

Struktura pełniła rolę podziemnego centrum dowodzenia koordynującego akcje wiecowo-ulotkowe na terenie Nowej Huty, a także zmierzającego do zintegrowania w działalności konspiracyjnej wszystkich liczących się środowisk nowohuckiej „S”. M.in. podporządkowała sobie funkcjonujący od przełomu I i II 1982 na terenie Huty im. Lenina Komitet Ocalenia Solidarności (KOS).

Formalnie „Grot” nigdy się nie rozwiązał, jednak jego efektywna działalność trwała zaledwie do jesieni 1982. Sparaliżowały ją nasilające się represje, przede wszystkim zorganizowana wówczas przez władze „branka” do Czerwonego Boru: do wojska został wtedy wcielony W. Danielak, natomiast M. Mach uniknął poboru ze względu na stan zdrowia.

Ewa Zając