Grupa Polityczna Wola

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Grupa Polityczna Wola, organizacja wywodząca się ze środowiska MKK w Warszawie, powołana w II 1984 przez Andrzeja Urbańskiego i Macieja Zalewskiego, działaczami jej byli m.in.: Andrzej Budziak, Ryszard Makowski, Marcin Oblicki, Marian Parchowski, Andrzej Zieliński. Gł. miejscem spotkań GP Wola było Duszpasterstwo Ludzi Pracy Wola w kościele św. Klemensa przy ul. Karolkowej. GP Wola wydawała pismo „Naprzód” kierowane przez A. Urbańskiego, od X 1986 pismo Duszpasterstwa Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej „Praca”, redaktor odpowiedzialny: A. Urbański. GP Wola prowadziła prężne wydawnictwo książkowe, od 1985 wydawane książki sygnowano nazwą Wydawnictwo Grup Politycznych Wola. Na czele wydawnictwa stał pocz. A. Urbański, od 1988 M. Zalewski. 1984-1989 ukazało się ok. 70 tytułów. Pod koniec 1987 wydawnictwo przystąpiło do konsorcjum Funduszu Wydawnictw Niezależnych, grupującego czołowe podziemne oficyny wydawnicze. W 1986 M. Zalewski wszedł w skład jawnego RKW. W II 1989 wybrano nowe, powiększone RKW, pełniące funkcje Prezydium TZR, w jego składzie znaleźli się m.in. M. Parchowski i M. Zalewski. GP Wola zakończyła działalność w 1990, większość jej działaczy przystąpiła do PC.

Paweł Sowiński