Grzegorz Antoni Kaczmarek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Grzegorz Antoni Kaczmarek, ur. 19 II 1952 w Rawiczu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1976); w 1980 doktorat z socjologii.

1979-1989 adiunkt w Regionalnej Pracowni Naukowo-Badawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. 1959-1970 w ZHP, 1967-1970 w ZMS, 1971-1975 w ZSP, 1973-1975 przewodniczący Koła Naukowego Socjologów UAM. 1977-1980 uczestnik seminariów samokształceniowych Doświadczenie i Przyszłość w Warszawie. 1980-1981 ekspert w Komisji Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. 1981-1989 członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Od jesieni 1980 współpracownik niezależnego „Serwisu Informacyjnego”, następnie „Protestu”, autor artykułów. Od IX 1981 organizator, następnie kierownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy ZR Bydgoszcz „S”, prowadził szereg badań socjologicznych, m.in. dot. kryzysu bydgoskiego.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w działalność podziemia (we współpracy m.in. z Jerzym Mierzejewskim, Andrzejem Mazurowiczem, Grażyną Kozimińską, Tadeuszem Jaskulskim); XII 1981 – 1982 autor pocztówek, m.in. ośmieszających WRON, wykładowca (wraz z Jerzym Sulimierskim) w grupach samokształceniowych, instruktor szkoleń organizowanych przez podziemne struktury bydgoskiej „S”, autor ulotek nt. zachowania podczas aresztowania, przesłuchania, rewizji; 1982-1983 zaangażowany w kolportaż wydawnictw podziemnych, I-II 1982 3-krotnie przesłuchiwany, rewizje w domu; autor artykułów w podziemnym piśmie „Informator Bydgoski”; w 1982 obserwator procesów politycznych, m.in. Andrzeja Milczanowskiego; 1982-1984 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.

Od 1989 adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej (później Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) w Bydgoszczy. 1989-1990 członek KO „S”, uczestnik kampanii wyborczej (m.in. przygotowanie programów politycznych, spotkań, konsultacje) przed wyborami 4 VI; współzałożyciel (wraz z Józefem Heroldem i Wojciechem Nowackim) pisma „Samorządna Rzeczpospolita”. 1989-2009 wiceprzewodniczący KZ „S” w WSP; od 1995 delegat na kolejne WZD Regionu Bydgoszcz. W 1989 współzałożyciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 1992-1994 wiceprezydent Bydgoszczy, 1990-2002 radny Miasta Bydgoszcz z rekomendacji „S”, 1990-1994 radny sejmiku samorządowego woj. bydgoskiego. W 1993 współzałożyciel kulturalnego Stowarzyszenia Wieża Ciśnień. 1994-1999 konsultant Badań Audytoryjnych w Polskim Radiu PiK w Bydgoszczy, 2000-2004 członek rady programowej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego tamże; od 2008 członek rady programowej Polskiego Radia. W 2007 współzałożyciel Stowarzyszenia Mieszkańców ul. A. Cieszkowskiego SMAC, w 2000 Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Partner. Od 2004 kierownik Zakładu Badań Społecznych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Autor m.in. pracy Zróżnicowanie społeczne a styl życia (Warszawa 1985); współautor: Bydgoszcz w latach 1944-1980 (Bydgoszcz 1986); redaktor i współautor: Bydgoskie w procesie regionalizacji (Bydgoszcz 1995) oraz kilkudziesięciu artykułów nt. samorządów, demokracji lokalnej, przemian społeczno-kulturowych polskiego społeczeństwa.

Odznaczony Medalem Prezydenta Bydgoszczy (2001), Złotą Odznaką z okazji XXX-lecia NSZZ „S” (2005).

Katarzyna Grysińska