Grzegorz Bierecki

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Grzegorz Bierecki, ur. 28 IX 1963 w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Humanistyczny (1989); podyplomowych studiów z zakresu prawa handlowego na UG (1994).

Jesienią 1980 podczas nauki w IV LO w Gdańsku współzałożyciel Ruchu Młodzieży Szkolnej Trójmiasta; w 1981 Niezależnego Wydawnictwa Młodzieżowego Wprost, redaktor miesięcznika „Wprost”, od IX 1981 przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Federacji Młodzieży Szkolnej.

1982-1984 współorganizator tajnej struktury Solidarność Młodych (kontynuacja FMS), wydawca podziemnego pisma pod tą nazwą; organizator kół i letnich obozów samokształceniowych; 26 IV 1984 aresztowany, zwolniony na mocy amnestii 26 VII 1984. 1986-1988 (m.in. z Andrzejem Sosnowskim i Przemysławem Gosiewskim) współorganizator reaktywowanego nielegalnego NZS na UG, następnie Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS w Gdańsku; przewodniczący zjazdów krajowych NZS (w konspiracji) oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej NZS; współredaktor podziemnych pism „Impuls” i „Biuletyn Informacyjny”. W VI 1987 zatrzymany na 48 godz. W V 1988 współorganizator strajków studenckich w Gdańsku, w VIII 1988 wsparcia dla strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 1988-1989 redaktor Studenckiej Oficyny Wydawniczej Almapress.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. nauki i szkolnictwa wyższego; od V 1989 szef biura ds. kontaktów z organizacjami społecznymi (następnie ds. kontaktów z rządem i organizacjami społecznymi) w Krajowej Komisji Wykonawczej (następnie KK) „S”. Od 1990 prezes Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, od 1992 prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, współzałożyciel i autor publikacji nt. SKOK. Ekspert komisji sejmowych. Od 2001 członek, od 2005 sekretarz Rady Dyrektorów World Council of Credit Union w Madison, USA. Od 2011 senator RP z listy PiS.

Honorowy obywatel kilku miast amerykańskich, laureat nagród ekonomicznych w Polsce i USA; wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

27 IX 1982 – 21 X 1986 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Reduta-15; 28 X 1986 – 11 X 1989 przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w ramach KE/SOR krypt. Hetman/Syndykat.

Krzysztof Rak