Grzegorz Kiełtyka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Grzegorz Kiełtyka, ur. 23 IV 1961 w Krośnie.

Uczeń I LO w Krośnie; założyciel kilkunastoosobowej organizacji Młoda Polska złożonej z uczniów liceum i SP nr 10, zdekonspirowanej 9 IV 1982 po ujęciu uczniów SP nr 10 Waldemara Kościółka i Pawła Koca podczas malowania antykomunistycznych haseł; decyzją prokuratora zatrzymany i aresztowany na 3 mies.; w V 1982 śledztwo zamknięto i skierowano akt oskarżenia do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie, który skazał G. Kiełtykę na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat, 75 tys. zł grzywny i 18 tys. zł kosztów sądowych. Oskarżonego zwolniono z AŚ w Załężu k. Rzeszowa; w VII 1982 Sąd Najwyższy, w wyniku rewizji wniesionej przez obrońcę, uchylił orzeczenie o grzywnie i zmniejszył koszty opłaty sądowej do 3 tys. zł; we IX 1982 Sąd Rejonowy II Wydz. Karny w Krośnie zastosował wobec G. Kiełtyki nadzór kuratora. Wzywany na przesłuchania do KW MO; w 1985 współinicjator (wraz z Tomaszem Wajdą i Piotrem Babinetzem) utworzenia w Krośnie organizacji Goniec Podkarpacki, stanowiącej zespół wielu grup młodzieżowych (kładziono w niej nacisk na kształtowanie zasad etycznych, świadomości patriotycznej, działania zgodnego ze społeczną nauką Kościoła, szkolenie w zakresie zasad działalności podziemnej, druku i kolportażu); do wyborów w VI 1989 organizacja prowadziła akcje ulotkowe przed obchodami 1 V i rocznic historycznych; oznakowała symbolami „S” szlaki turystyczne; w X 1985 utworzyła podziemną biblioteczkę i wydawała pismo „Goniec Podkarpacki” (redaktor T. Wajda, pomoc B. Babinetz) przy wsparciu finansowym zespołu wydającego gazetę RKW „Solidarność Podkarpacka” oraz Apteki Leków Zagranicznych przy parafii Trójcy Św. w Krośnie.

9 VI 1982 – 18 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krośnie w ramach SOR krypt. Młodzi; 12 X 1983 – 28 VIII 1984 przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Powielacz.

Czesław Nowak