Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, ur. 26 VII 1958 w Warszawie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Wydz. Wiedzy o Teatrze (1982), Wydz. Reżyserii Dramatu (absolutorium, 1984), absolwent Georgetown University w Waszyngtonie (Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 1993, USA), i Johns Hopkins University w Waszyngtonie USA (1998), doktorat w zakresie stosunków międzynarodowych.

1978-1980 kolporter niezależnych wydawnictw KOR, KSS KOR i ROPCiO.

1980-1983 asystent reżysera w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. X 1980-1981 w NZS i „S”.

13 XII 1981 – 1984, działacz podziemnych struktur NZS, w 1982 redaktor podziemnej „Służby Informacyjnej Studentów”, drukarz i współorganizator działalności wydawniczej „Biuletynu Oporu” i „Wydawnictwa Społecznego”, 1984-1986 pracownik Centrum Sztuki Współczesnej. Od 1985 członek KIK w Warszawie. 1986-1988 pracownik Centrum Sztuki Studio, 1988-1990 przedstawiciel handlowy Przedsiębiorstwa Loran. W l. 80. inicjator, redaktor naczelny i publicysta (ps. Marcin Mięguszowiecki, Adam Realista) niezależnego pisma „Nowa Koalicja” poświęconego problematyce międzynarodowej; współpracownik niezależnych wydawnictw, m.in.: „Myśli Niezależnej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Kontaktu” (Paryż 1983-1989), „Rzeczpospolitej Polskiej” (Londyn 1988). W VIII 1988 rzecznik strajkowy podczas strajku w Zakładach Mechanicznych Ursus, aresztowany i skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 14 dni aresztu.

W 1989 działacz KO; 1988/1989–1990 sekretarz Komisji ds. Mniejszości Narodowych. Od 1990 członek SDP. 1990-1992 wicedyr. Departamentu Europy i dyr. Departamentu Planowania i Analiz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w 1992 dyr. Biura Polityki Obronnej Ministerstwa Obrony Narodowej, główny negocjator umowy o wycofaniu wojsk Armii Czerwonej z Polski, 1992-1993 badacz w Institut for the Study od Diplomacy, 1998-2004 adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, 1998-1999 dyr. programu w Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, 1999-2003 adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 2006 radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 2004-2010 członek PO.

Autor publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

1979-1981 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO, od 7 VII 1979 w ramach KE krypt. Zorba.

Włodzimierz Domagalski
Tadeusz Ruzikowski