Grzegorz Surdy

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Grzegorz Surdy, ur. 5 III 1962 w Krakowie. 1981-1982 student Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; 1982 – II 1985 student Politechniki Krakowskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego, kier. technologia i organizacja budownictwa; 1987-1991 student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, kier. historia; absolwent UJ, kier. Zarządzanie w Administracji Publicznej (2006).

1971-1980 w ZHP.

Od 1981 w NZS; XI-XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI na PW, członek KS na Wydz.; drukarz w drukarni KKK NZS; organizator i uczestnik akcji plakatowania i ulotkowych.

Od 13 XII 1981 uczestnik działań wspierających strajk w Hucie im. Lenina w Krakowie, następnie demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. I-VI 1982 organizator akcji ulotkowych w Warszawie. Od VI 1982 w podziemnych strukturach „S” w Krakowie: w redakcji podziemnych pism „Tymczasem”, „Montinowiec”, członek MKS Nowa Huta/Międzyzakładowy Komitet „S” Nowa Huta, Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży, Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej w HiL); organizator kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. „Tymczasem”, „Montinowiec”, „Solidarność Zwycięży”, „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”). Uczestnik akcji, zrywania plakatów propagandowych i czerwonych flag, malowania na murach. 4 XI 1982 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Krakowie, 30 XII 1982 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie na 1 rok więzienia, osadzony w AŚ w Krakowie; 26 V 1983 warunkowo zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983-1984 w redaktor podziemnego pisma „Tymczasem”; od IX 1983, w ramach Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży, współorganizator kolportażu i druku m.in. „Montinowca”. 1984-1989 współorganizator emisji audycji Radia Solidarność Małopolska w Krakowie, m.in. z własnego mieszkania. II 1985 relegowany ze studiów. 1985 współzałożyciel Ruchu WiP w Krakowie; organizator i uczestnik demonstracji i akcji protestacyjnych (pikiet, głodówek, petycji, happeningów, koncertów, spotkań i konferencji, m.in. 7-9 V 1987 międzynarodowego seminarium „Pokój międzynarodowy i porozumienia helsińskie” w kościele Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie, 25-28 VIII 1988 Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach). 22 IV 1985 aresztowany, przetrzymywany w areszcie WUSW, następnie w AŚ w Krakowie, 1 VII 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Strzelinie, 27 VIII 1986 zwolniony warunkowo, następnie objęty amnestią. 1986-1989 wielokrotnie skazywany przez kolegia ds. wykroczeń na karę grzywny. Od X 1986 współpracownik KRH, 26 IV – 4 V 1988 rzecznik prasowy strajku w HiL (z Edwardem Nowakiem), V 1988 współorganizator sekretariatu Komitetu Organizacyjnego „S” HiL. VI 1988 przewodniczący Komitetu Założycielskiego NZS na UJ. W VIII 1988 podczas strajków zorganizował przerzut Bogdana Lisa do MKS w Jastrzębiu-Zdroju; organizator w KWK Morcinek w Kaczycach akcji informacyjnej nt. zastępczej służby wojskowej i represji związanych ze strajkiem; VIII 1988 organizator druku ulotek oraz demonstracji w Stalowej Woli, podczas strajku HSW pobity po manifestacji (tzw. ścieżka zdrowia). XII 1988 – VI 1989 przewodniczący, następnie wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej NZS UJ, członek Prezydium Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS, przedstawiciel uczelni krakowskich w KKK NZS. W X 1988 współorganizator bojkotu studium wojskowego na krakowskich uczelniach. W I 1989 współorganizator pikiety przed KC PZPR w Warszawie. 17 II 1989 inicjator zatrzymania i wymiany ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jacka Fisiaka na przetrzymywanych przez MO kolegów. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

IV-VI 1989 członek Prezydium Małopolskiego KO „S”, odpowiedzialny za techniczną część kampanii wyborczej. Inicjator i współorganizator: 20 IV 1989 marszu gwiaździstego w Krakowie przeciwko kłamstwom oficjalnych mediów, 2 X 1989 wiecu, następnie bojkotu studium wojskowego na wyższych uczelniach, inicjator i przywódca okupacji studium wojskowego UJ. 25 X 1989 współinicjator okupacji i przejęcia lokalu ZSMP w Krakowie. W IV 1990 inicjator powstania Bloku Wyborczego Młodych „S” do wyborów samorządowych. XII 1990 – 1993 w KLD, organizator krakowskich struktur, wiceprzewodniczący władz woj. 1990-1999 właściciel wydawnictwa książkowego Husu. 2000-2001 kierownik działu parafarmaceutyków w ASC Co. Ltd Sp. z o.o. w Krakowie. 2002-2006 pełnomocnik wójta gminy i kierownik Wydz. Kultury, Informacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy w Czernichowie. W 2007 koordynator ds. programów unijnych w firmie Restrukturyzacja – Edward E. Nowak Sp. z o.o. 2008-2009 sekretarz redakcji Discovery Historia TVN w Krakowie. Od 2009 członek Stowarzyszenia NZS 1980. 2010-2011 asystent prasowy krakowskiego Oddziału IPN; od 2010 sekretarz kapituły medalu Niezłomnym w Słowie. W III 2012 współorganizator głodówki w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie przeciwko degradacji polskiej edukacji, współzałożyciel, członek sekretariatu Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Medalem KEN (2017).

14 III 1984 – 31 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V/Inspektorat 2 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Prezes.

Jadwiga Zechenter, Sławomir Chmura