Halina Krystyna Lewandowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Halina Krystyna Lewandowska, ur. 25 I 1945 w Chojnicach. Ukończyła LO w Bydgoszczy (1976).

1963-1976 zatrudniona w Telekomunikacji, następnie w Zakładach Rowerowych Predom-Romet i w Kombinacie Budowy Domów.

Od IX 1980 w „S”; pracownik MKZ, następnie ZR Regionu Bydgoskiego; od końca 1980 członek KOWzP; XII 1980 – IV 1981 autorka tekstów w niezależnym piśmie „Wolne Związki”, I-V 1981 inicjatorka, członek zespołu redakcyjnego (wraz z Andrzejem Cierzniakowskim) „Serwisu Informacyjnego”, autorka tekstów (m.in. o sytuacji więźniów kryminalnych i stosowaniu wobec nich kar cielesnych w związku z buntem w AŚ w Bydgoszczy); od V 1981 członek zespołu redakcyjnego, autorka tekstów, maszynistka w pismach wydawanych przez Okręgowy KOWzP, następnie Bydgoski Komitet Obrony Więźniów Politycznych (odpowiednio: „Chcemy być Wolni”, „Będziemy Wolni”), X-XII 1981 uczestniczka obrad KK w Gdańsku, autorka sprawozdań zamieszczanych w „Proteście”.

13 XII 1981 po powrocie z Gdańska wykonawczyni (wraz z Marią Danutą Makowską i Stanisławem Niesynem) i kolporterka kilkudziesięciu kopii odezwy nawołującej zakłady pracy do podjęcia strajku generalnego na wypadek wprowadzenia stanu wyjątkowego. 17 XII 1981 internowana, przetrzymywana w ZK w Bydgoszczy-Fordonie, od 10 I 1982 w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, zwolniona 20 VII 1982. 1982-1989 współwydawca (wraz z mężem, Gerardem Lewandowskim) znaczków poczt podziemnych, pocztówek, kalendarzy; w XII 1982 współzałożycielka (wraz z Gerardem Lewandowskim, Barbarą i Alfonsem Spudychami) podziemnego pisma „W drodze”, do VI 1984 autorka tekstów, redaktor; w 1984 autorka artykułu o śmierci Piotra Bartoszcze w podziemnym piśmie „Żywią i Bronią”; 1984-1985 wydawca (we współpracy z mężem oraz Ryszardem Helakiem i Markiem Napierałą) serii „Catacumbus” zawierającej przedruki (m.in. z paryskiej „Kultury”), teksty Leszka Kołakowskiego; 1988 – VI 1989 współpracowniczka (wraz z Barbarą Spudych, Ireną Matelską) Komisji Interwencji i Praworządności „S”.

Na pocz. l. 90. współinicjatorka powołania Ruchu Obrony Kobiet.

Odznaczona Medalem Członek-Założyciel Związku NSZZ „S” (1981), Medalem Pamiątkowym Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2005).

Katarzyna Grysińska