Halina Mytnik

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Halina Mytnik, ur. 20 IV 1935 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filologiczny, kierunek filologia polska (1957); dyplomowany bibliotekarz (1964); dyplomowany pracownik dokumentacji naukowej (1973).

1959-1995 zatrudniona w Akademii Górniczo-Hutniczej, do 1970 w Bibliotece Głównej, 1970-1995 w Bibliotece Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych, Automatyki, następnie Katedry Maszyn Górniczych i Utylizacji Odpadów, od 1994 włączona do Biblioteki Wydziałowej Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH; od 1972 kustosz dyplomowany, od 1981 starszy kustosz dyplomowany. 1959-1980 w ZNP przy Akademii Górniczo-Hutniczej (w komisji kultury). 1964-2002 członek Stowarzyszenia Absolwentów UJ (1992-2002 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej tego stowarzyszenia). 1962-1982 i od 1997 członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 1980 w Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie.

Od IX 1980 w „S”, współzałożycielka Uczelnianego Komitetu Założycielskiego „S”, sekretarz UKZ; od 1980 szef zespołu redakcyjnego, autorka „Komunikatu Sekcji Informacji KZ «S» AGH”; odpowiedzialna za kolportaż w ramach systemu ABC w pionie AGH; od 21 XII 1980 sekretarz KZ „S” AGH. Od 1 IV 1981 oddelegowana do pracy w KZ „S” AGH (na 1/2 etatu).

13-15/16 XII 1981 uczestniczka strajku, członek KS AGH, odpowiedzialna za kontakty z innymi zakładami pracy, zatrzymana podczas pacyfikacji strajku, internowana w areszcie KWMO w Krakowie, nast. Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, Gołdapi i Darłówku, zwolniona 11 VI 1982. Od 1982 członek Rady Bibliotecznej w Bibliotece Głównej AGH (kilka kadencji). VII 1982 – 1989 współpracowniczka TKZ „S” w AGH oraz podziemnych struktur „S” regionu Małopolska; współorganizatorka Mszy za Ojczyznę. Od 1984 kierownik biblioteki; prowadziła wykłady i ćwiczenia z metodyki poszukiwań bibliograficznych dla studentów Wydz. Maszyn Górniczych; tłumacz literatury naukowo-technicznej (z ang., franc., węg.). Od VI 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników AGH, 9 VIII 1988 w składzie delegacji składającej w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie wniosek o rejestrację (po odmowie wniesiono skargę do SN, który 26 I 1989 podtrzymał stanowisko SW).

1989-1992 wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej „S” AGH, 1992-1995 przewodnicząca. Od 1994 tłumacz techniczny z jęz. franc. na polski i z polskiego na ang. (egzamin NOT). Od 1995 na emeryturze; 1995-1996 zatrudniona na umowę zlecenie w Bibliotece WIMiR AGH.

Autorka kilkunastu artykułów w wydawnictwach naukowych.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

28 I 1982 – 16 X 1984 rozpracowywana przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach KE.

Anna Kawalec