Halina Teresa Jankowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Halina Teresa Jankowska, ur. 20 VI 1949 w Skwierzynie. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta, Wydz. Nauk Przyrodniczych (1971).

1966-1983 związana z Duszpasterstwem Akademickim we Wrocławiu. W III 1968 uczestniczka strajku okupacyjnego studentów UWr. IX 1971 – XII 1980 nauczycielka geografii w LO im. Mikołaja Kopernika (od 1978 Zespół Szkół) w Środzie Śl.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego pracowników oświaty, przewodnicząca Koła w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śl.; od I 1981 przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji „S” w Środzie Śl., oddelegowana do pracy związkowej, członek Prezydium MKK tamże, delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk; prowadziła kolportaż wydawnictw Regionu, w X 1980 współzałożycielka biblioteki wydawnictw niezależnych przy MKK w Środzie Śl.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, nast. Gołdapi, zwolniona w 7 VII 1982. 1983-2006 nauczycielka w SP nr 1 w Gorzowie Wlkp. 1983-1989 działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz KIK w Gorzowie Wlkp.

Od 2006 na emeryturze. Od 1975 członek PTTK, 1977-1995 Ligi Ochrony Przyrody; opiekunka szkolnych kół PTTK i LOP w Środzie Śl. i w Gorzowie Wlkp.; od 2001 członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Wyróżniona Nagrodą III Stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (1979).

Grażyna Pytlak