Helena Lazarowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Helena Lazarowicz (z d. Trębaczewska), ur. 24 V 1956 w Raciborzu. Absolwentka LO Carolinum w Nysie (1975); 1976-78 studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Bibliotekoznawstwa.

Od końca 1979 udostępniała mieszkanie na druk pism niezależnych, m.in. „Biuletyn Dolnośląski”. Wiosną 1980 działaczka Obywatelskiego Komitetu Wyborców we Wrocławiu, organizującego bojkot wyborów do Sejmu i Rad Narodowych.

IX 1980 – 1981 drukarz małej poligrafii MKZ i ZR Dolny Śląsk „S” we Wrocławiu, współpracowniczka „Biuletynu Dolnośląskiego”, kolporterka wydawnictw niezależnych.

Od 13 XII 1981 współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk. 13 XII 1981 – V 1982 maszynistka w redakcji pisma „Z dnia na dzień”, następnie „Solidarności Walczącej” i „Biuletynu Dolnośląskiego”. VI-IX 1982 współpracownik Radia Solidarność Walcząca. W l. 80. pracowniczka m.in. firmy budowlanej Cerbudowa i księgarni we Wrocławiu, nauczycielka w SP przy ul. Nyskiej oraz w Technikum Żeglugi Śródlądowej tamże.

1990-1992 współpracowniczka spółki Reverentia; 1992-1993 pracowniczka biblioteki Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc we Wrocławiu; 1994-2009 pracowniczka księgarni Ossolineum we Wrocławiu, od 1995 prowadząc równocześnie własną firmę wydawniczą Lena. Od 1991 członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Polsko-Niemieckich. Od 2000 współpracownik Wydawnictwa Wektory.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Artur Adamski