Helena Sopel-Zygarska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Helena Sopel-Zygarska, ur. 3 IV 1953 w Kańczudze k. Przeworska. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek filologia polska (1977).

1977-1978 nauczycielka w Zbiorczej Szkole Gminnej w Bolesławiu, 1978-1982 w Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa w Jastrzębiu-Zdroju (od 2002 Zespół Szkół nr 6).

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 m.in. wraz z Lechem Osiakiem i Stanisławem Grzesiowskim współzałożycielka i działaczka Komitetu Obrony Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju, organizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, uczestniczka druku i kolportażu ulotek. 10 IV 1982 aresztowana podczas rozklejania plakatów i ulotek w Kańczudze, umieszczona w AŚ w Nisku, 17 V 1982 skazana na 5 lat więzienia, osadzona w ZK w Krzywańcu (VI-XI 1982 uczestniczka comiesięcznych dwudniowych głodówek o status więźnia politycznego), następnie w Bydgoszczy-Fordonie, zwolniona VII 1983 na mocy amnestii. 1983-1986 nauczycielka w SP nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, 1986-1987 w SP nr 21 w Radlinie, 1987-1990 na urlopie macierzyńskim.

Od 1990 nauczycielka w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004).

Andrzej Kamiński, Waldemar Kapłon