Helena Wojtowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Helena Wojtowicz, ur. 4 XI 1943 w Ostrowie k. Krystynopola (obecnie Ukraina). Ukończyła Technikum Ceramiczne w Gliwicach (1962), absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydz. Inżynieryjno-Ekonomiczny (1975, studia zaoczne).

1962-1963 zatrudniona w Polskich Odczynnikach Chemicznych w Gliwicach, 1963-1999 w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. W 1956 i 1968 uczestniczka demonstracji antyrządowych w Gliwicach.

W VII 1980 sygnatariuszka petycji skierowanej do dyrekcji przeciwko sposobowi działania związków zawodowych na terenie ZAK. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodnicząca KZ w ZAK; w V 1981 delegat na I WZD Województwa Opolskiego.

14 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Opolu, we Wrocławiu i Gołdapi; 24 VII 1982 zwolniona. IX 1982 – 1989 prowadziła we własnym mieszkaniu bibliotekę wydawnictw niezależnych liczącą kilkadziesiąt egz. oraz 1983-1989 punkt kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Wojenny”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, książki, ulotki, znaczki poczt podziemnych i kalendarze. Zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

1989-1998 członek KZ „S” w ZAK. Od 1999 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

14 VIII 1982 – 19 XI 1985 kontrolowana przez Wydz. V KW MO w Opolu/Sekcję V RUSW w Kędzierzynie-Koźlu w ramach KE krypt. Wściekła.

Dorota Dębicka, Teresa Brodzka