Henryk Bieńkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Bieńkowski, ur. 14 VII 1949 w Żychlinie k. Kutna. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej (od 1996 Politechnika Koszalińska) w Koszalinie (1981).

1972-1993 pracownik Fabryki Podzespołów Radiowych Elwa w Kołobrzegu. 1970-1976 w ZMS.

Od IX 1980 w „S”, członek MKR, następnie MKZ (do ukonstytuowania się władz statutowych) w Kołobrzegu; w 1981 przewodniczący KZ w FPR Elwa.

Po 13 XII 1981 członek Tajnej Komisji Międzyzakładowej w Kołobrzegu; 1982-1989 kolporter ulotek i prasy niezależnej. We IX 1982 przygotowywał manifestację w Kołobrzegu na 13 XII; XI 1982 – II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n. Wisłą.

Od 1989 członek Wojewódzkiego KO w Koszalinie, 1990-1998 i 2002-2006 prezydent Kołobrzegu, 1998-2002 pełnomocnik wojewody ds. prywatyzacji i kierownik w prywatnej firmie, od 2006 sekretarz gm. Mielno oraz radny Miasta Kołobrzeg. Członek Stowarzyszenia na rzecz Popierania Demokracji Lokalnej Centroprawica Razem.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego (1998).

25 III 1985 – 9 IV 1987 rozpracowywany przez gr. V RUSW w Kołobrzegu w ramach SOR krypt. Ewa; 20 IV 1989 – 2 VIII 1989 przez p. V RUSW w Kołobrzegu w ramach SOS krypt. Błysk.

Rafał Marciniak