Henryk Borcz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Borcz, ks., ur. 16 XII 1949 w Łańcucie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, w 1973 święcenia kapłańskie; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Historii Kościoła (1979); w 1980 doktorat.

1973-1974 wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy, 1974-1975 proboszcz nowo utworzonej parafii w Krzakach-Studzieńcu (adaptacja stodoły na tymczasową kaplicę, budowa sali katechetycznej); 2-krotnie karany sądownie: za prowadzenie nielegalnej budowy (przez Sąd Powiatowy w Stalowej Woli, kara grzywny z zamianą na 6 mies. i 20 dni więzienia) oraz za zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia (odprawienie mszy św.). Od 1979 wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; 1979-1980 pomagał w duszpasterstwie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej, 1980-1982 w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu-Kmieciu (Msze za Ojczyznę). W 1979 współorganizator Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących, kolporter prasy niezależnej, współpracownik lubelskich „Spotkań”.

Od 1982 duszpasterz i prelegent Duszpasterstwa Rolników w Diecezji Przemyskiej (wykłady z najnowszej historii Polski ukazujące działalność UB/SB oraz PZPR), m.in. w Soninie, Lutczy, Sanoku, Haczowie, Rzeszowie, Kamieniu, Górkach, Przemyślu, Krośnie, Strzyżowie, Leżajsku, Sokołowie Małopolskim, Górnie, Łańcucie; odwiedzał internowanych w Ośr. Odosobnienia w Nowym Łupkowie; uczestnik pielgrzymek, spotkań organizowanych przez Duszpasterstwo Rolników, współorganizator dożynek diecezjalnych. Wykładowca Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli. Dyr. Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu.

Autor wielu publikacji nt. historii Kościoła, m.in. w diecezji przemyskiej. Sędzia Sądu Metropolitalnego w Przemyślu.

Od 1999 Kapelan Jego Świątobliwości.

Mariusz Krzysztofiński