Henryk Burchała

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Burchała, ur. 23 XI 1935 w Jodłówce k. Jarosławia. Ukończył Technikum Budowlane w Jeleniej Górze (1975) oraz Studium Pedagogiczne w Jeleniej Górze (1976).

1951-1958 pracownik fizyczny w Spółdzielni Wspólnota Szewska w Jeleniej Górze, 1958-1960 w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego tamże, w 1960 w PZGS SCh tamże, 1960-1975 w Zakładzie Włókien Chemicznych Chemitex-Celwiskoza tamże, 1975-1976 cieśla-stolarz w Wydziale Oświaty i Wychowania Miejskim Zespole Szkół tamże, 1976-1997 cieśla-stolarz, magazynier, nauczyciel w Warsztatach Szkolnych Technikum Budowlanego/Zespole Szkół Budowlanych tamże. 1967-1975 w Radzie Zakładowej, mąż zaufania. W III 1971 uczestnik strajku w Celwiskozie.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, 18 IX 1980 – I 1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego w ZSB, od I 1981 członek KZ; od XI 1980 przewodniczący Wojewódzkiej/Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania przy MKZ/ZR w Jeleniej Górze. I/II 1981 w czasie strajku w klubie Gencjana w Jeleniej Górze łącznik i kolporter niezależnych pism i druków między MKS w Jeleniej Górze/Połączonym KS Dolny Śląsk a środowiskiem POiW, 4 II 1981 uczestnik strajku w ZSB wspomagającego strajk w Klubie Gencjana w Jeleniej Górze. V-VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego.

1982-1989 kolporter ulotek i pism podziemnych, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Celwiskoziak”, „Gencjana”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat…”, „PWA”, oraz wydawnictw okolicznościowych (kartki, cegiełki, kalendarze itp.). 1983-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Jeleniej Górze, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św.św. Erazma i Pankracego tamże oraz manifestacji pod Krzyżem Misyjnym przy kościele Podwyższenia Krzyża Św.

II 1989 – 1997 przewodniczący KZ/Koła „S”; IV 1989 – 1990 przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej „S” POiW w Jeleniej Górze; 10 IV – XI 1989 członek Prezydium TZR Jelenia Góra; IV-VI 1989 członek Wojewódzkiego KO „S” w Jeleniej Górze, uczestnik plakatowania i akcji ulotkowych; XI 1989 – III 1990 delegat na II WZD Regionu Jelenia Góra, 1990-1992 członek ZR; 1989-1990 współpracownik WKZ „S” RI w Jeleniej Górze (Juliana Trzcińskiego i Mariana Zagórnego). III 1992 – XII 1993 przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania „S” i delegat na Radę Sekcji Krajowej OiW, członek Komisji Rewizyjnej; 1992 redaktor pisma związkowego „Czyny i Rozmowy”. Od 1997 na emeryturze.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” (2002), Medalem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” (2005) i Odznaką Regionu Jeleniogórskiego (2006).

Do 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Magazynier.

Łukasz Sołtysik, Michał Orlicz