Henryk Grządzielski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Henryk Grządzielski, ur. 15 V 1954 w Słupsku. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1975), absolwent Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie (2001).

Od 1975 planista, tokarz w Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet-Famarol w Słupsku.

28-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Famarolu, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ, przewodniczący Koła Zakładowego Wydz. W-3, członek Prezydium KZ, od XI 1981 wiceprzewodniczący KZ, w V 1981 delegat na I WZD Regionu Słupskiego, członek ZR; wydawca biuletynu informacyjnego w Famarolu.

14 XII 1981 – VII 1985 współzałożyciel, działacz Podziemnej Zakładowej Grupy Specjalnej „S”, III-XI 1982 współorganizator, członek Okręgowego Komitetu Oporu, wydawca podziemnego pisma OKO „Solidarność Słupska W”. 30 XI 1982 aresztowany, do 2 XII 1982 przetrzymywany w areszcie KW MO w Słupsku, do 24 III 1983 w AŚ w Słupsku, 24 III 1983 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie na sesji wyjazdowej w Słupsku na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata i wysoką karę grzywny. Po wyjściu kolporter podziemnych wydawnictw; kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany za składanie kwiatów pod tablicą drogi krzyżowej na murze Kościoła Mariackiego i pod pomnikiem Powstańców Warszawskich; rewizje w mieszkaniu. W V 1985 współinicjator powołania RKW „S” w Słupsku, 1 VII 1985 organizator i przywódca strajku w Famarolu, tego samego dnia aresztowany, zwolniony z pracy, 1-3 VII 1985 przetrzymywany w areszcie WUSW w Słupsku, 3 VII 1985 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku na 1 rok więzienia, do 12 VIII 1982 przetrzymywany w AŚ w Słupsku, od 13 VIII 1985 w ZK w Braniewie, uczestnik głodówek protestacyjnych: łącznie 61 dni, od 11 II 1986 przerwa w odbywaniu kary, następnie zwolniony na mocy amnestii. Po wyjściu przez kilka mies. bez zatrudnienia, od 1986 pracownik Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Słupsku, od 1988 Zakładu Doskonalenia Zawodowego tamże, następnie prywatnego zakładu rzemieślniczego. 1987-1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S”, 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

W 1989 współorganizator Międzyzakładowego KO w Słupsku, 1989-1990 członek KO „S”. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”. 1990-1996 w UD, UW, 1990-1992 przewodniczący Rady Wojewódzkiej, 1994-1996 przewodniczący Rady Regionalnej. 1990-1991 własna działalność gospodarcza; 1995-1999 dyr. ds. kształcenia w Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego, 1999-2002 taksówkarz, od 2002 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.

Autor tomiku wierszy (większość powstała w ZK w Braniewie) Wśród trzasku krat (Słupsk 1989) oraz wspomnień I stało się... (Słupsk 2006).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

17 IX 1980 – 26 VI 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Słupsku w ramach SOR krypt. Postój; 1984-1987 przez Wydz. III WUSW w Słupsku w ramach SOR krypt. Struktura; w 1989 w ramach SOR krypt. Obrońca.

Igor Hałagida