Henryk Janusz Stępniak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Janusz Stępniak, ur. 19 I 1951 w Krasnymstawie, zm. 5 I 1999 w Fajsławicach. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (1976).

1979-1980 instruktor służby rolnej w Urzędzie Gminy Fajsławice.

Od XI 1980 w „S”, współorganizator, przewodniczący Komitetu Gminnego Solidarność Wiejska, następnie „S” RI w gm. Fajsławice. W 1981 członek redakcji niezależnego „Biuletynu Informacyjnego «Solidarność Wiejska» Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników «Solidarność Wiejska»”.

Do 1989 działacz „S” RI, głównie w ramach jawnego Duszpasterstwa Rolników Diecezji Lubelskiej; współpracownik podziemnego TZR w Lublinie (kolportaż, wykłady dla rolników). Wielokrotnie przesłuchiwany przez SB. W V 1986 organizator protestu rolników w gminie Fajsławice przeciwko podwyżce o 50 proc. rolniczej składki emerytalnej. W VI 1987 członek delegacji „S” RI składającej dar Janowi Pawłowi II. 1987-1988 współzałożyciel i redaktor niezależnego czasopisma „Fajsławice NP. Informator rolników gminy Fajsławice”. 1987-1989 współorganizator podziemnego Uniwersytetu Ludowego na terenie gminy Fajsławice. IV-V 1988 współinicjator Komitetu Założycielskiego Związku Producentów Rolnych „S” woj. lubelskiego. VI 1988 – 1992 przewodniczący GRN w Fajsławicach.

II-III 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu (podzespół ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego). W 1989 członek KO Lubelszczyzny; 1989-1991 senator RP z listy KO.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000).

Zbigniew Syska