Henryk Jelinowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Jelinowski, ur. 7 I 1929 w Kobylinie. W 1948 ukończył zasadniczą szkołę zawodową we Wrocławiu.

1946-1950 członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 1977-1982 zatrudniony w Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka w Krotoszynie.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w swoim zakładzie pracy.

13 XII 1981 – 1989 działacz konspiracyjnych struktur „S” w Krotoszynie, kolporter wydawnictw podziemnych. Od 1982 na emeryturze.

W 1989 zaangażowany w odbudowę „S” w Jutrzence, do 1997 przewodniczący KZ; od 1989 członek zarządu Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Krotoszynie. W 1999 inicjator ufundowania i wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce na ścianie kościoła św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie.

?