Henryk Juszczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Henryk Juszczyk, ur. 11 IX 1945 w Bielsku-Białej. Ukończył LO w Tarnowie (1964).

1968-1970 pracownik Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku-Białej, 1979-1994 Bielskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych Befama.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator KZ w Befamie, od IX 1980 członek Prezydium MKZ Bielsko-Biała; I-II 1981 uczestnik strajku podbeskidzkiej „S”, członek Prezydium MKS, sygnatariusz porozumienia z 6 II 1981; w V i IX 1981 delegat na I i II WZD Regionu Podbeskidzie, wiceprzewodniczący ZR, odpowiedzialny m.in. za organizację struktur „S” RI, delegat na I KZD; członek redakcji niezależnego pisma „Solidarność Podbeskidzia”.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 19 I 1982 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, w III 1982 zwolniony; od 1982 kolporter podziemnej „Solidarności Podbeskidzia” i innych pism podziemnych w Befamie. Współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu. 1985-1989 przesunięty z działu organizacji zarządzania Befamy na stanowisko dekarza, 1986-1994 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej w Befamie.

1994-2003 dyr. Zarządu Okręgowego PCK. 1990-2002 radny Miasta Bielsko-Biała: w 1990 z listy KO, w 1994 Koalicji dla Bielska-Białej, w 1998 AWS, w 2002 Komitetu Wyborczego Jacka Krywulta; 1990-2002 przewodniczący Rady Miejskiej, XI 2002 – 2006 wiceprezydent Bielska-Białej, od 2006 pełnomocnik Prezydenta Bielska-Białej.

1986-1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Cichy.

Artur Kasprzykowski