Henryk Kazimierz Brancewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Henryk Kazimierz Brancewicz, ur. 16 IX 1943 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Astronomii (1966); w 1967 student Międzynarodowej Szkoły Młodych Astronomów przy Uniwersytecie Królowej Wiktorii w Manchester; w 1974 doktorat.

1966-1980 członek ZNP. 1966-1968 zatrudniony w XIV LO w Krakowie, 1966-1976 pracownik naukowy UJ; członek Towarzystwa Asystentów UJ; 1976-1994 pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 1977-1984 Wyższej Szkoły Pedagogicznej tamże. Od 1976 wielokrotnie stypendysta zagranicznych instytucji naukowych. Od 1960 członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, 1986-2000 sekretarz Zarządu Głównego; od 1967 członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 1983-1985 członek Zarządu, w 1987 członek Komisji Rewizyjnej; od 1975 członek Korespondencyjnego Międzynarodowego Centrum dla Kultury Naukowej Ettore Majorana; od 1980 członek Międzynarodowej Unii Grawitacji i Ogólnej Teorii Względności. W III 1968 uczestnik demonstracji w Krakowie. Od l. 70. w kontakcie z KOR, następnie KSS KOR i ROPCiO, kolporter wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na AGH, od XII 1980 członek Prezydium KZ na AGH (odpowiedzialny za sprawy organizacyjne), następnie członek Komisji Wydziałowej na Wydz. Geodezji Górniczej AGH; 1980 – 16 XII 1981 członek wszystkich komitetów protestacyjnych i komitetów strajkowych na AGH, opiekun strajków studenckich. Od 1980 współpracownik biblioteki wydawnictw niezależnych, następnie podziemnych środowiska astronomów w Warszawie. W V 1981 sygnatariusz manifestu Antonino Zichichiego ws. przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Andriejowi Sacharowowi.

16 XII 1981 po pacyfikacji strajku na AGH internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, w czasie wizytacji MCK tłumacz w rozmowach z internowanymi, zwolniony 7 IV 1982. Po wyjściu członek Tajnej Komisji Wydziałowej oraz Prezydium TKZ „S” na AGH, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „13 Grudnia”, i emigracyjnych; udostępniał mieszkanie na potrzeby działalności konspiracyjnej; prowadził niezależną działalność edukacyjną wśród studentów; uczestnik uroczystości patriotycznych; organizator spotkań noworocznych dla dzieci osób internowanych. Od 1983 animator kultury niezależnej przy kościele oo. Karmelitów, m.in. współpracownik Teatru Niezależnego; organizator niezależnych pokazów filmowych przy kościele oo. Redemptorystów; współorganizator (we współpracy z „S” RI i kościołem oo. Karmelitów) transportów odzieży z Zachodu dla wsi oraz płodów rolnych ze wsi dla miasta. Od 1984 współzałożyciel i członek Franciszkańskiej Wspólnoty Ekologicznej przy klasztorze oo. Reformatów w Krakowie (którą kierował Władysław Włodarczyk), w 1987 i 1989 współorganizator niezależnych sympozjów ekologicznych. 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach.

1988-1989 członek jawnego Komitetu Założycielskiego „S” na AGH, od IV 1989 członek KZ na AGH, delegat KZ do Senatu AGH. Od 1991 przedstawiciel PTMA w Międzynarodowej Unii Amatorów Astronomii w Bolonii, 1993-1996 członek Zarządu, od 1996 wiceprezes; 1995-2005 przewodniczący PTA; 2000-2008 prezes PTMA. W 1991 współzałożyciel krakowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Od 1994 na rencie, następnie na emeryturze.

Autor licznych publikacji z astrofizyki i geodezji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Odznaczony Medalem im. Włodzimierza Zonna za popularyzację astronomii (1999).

28 I 1982 – 22 X 1984 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach KE; 4 III 1986 – 23 XI 1988 przez Wydz. V WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Aktorka.

Anna Kawalec