Henryk Kisło

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Kisło, ur. 13 V 1942 w Dolistowie Starym k. Augustowa. Ukończył Technikum Samochodowe we Wrocławiu (1960).

1960-2007 mechanik samochodowy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu.

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku w MPK, członek MKS. Od IX 1980 w „S”; członek KZ w MPK; od 1980 redaktor i wydawca biuletynu informacyjnego MPK „Świt” (we współpracy z Krystyną Paciej, Robertem Lesickim i Władysławem Frasyniukiem); kolporter niezależnej prasy i wydawnictw we wrocławskich zakładach pracy (MPK, FAT, Dolmel).

15 XII 1981 uczestnik strajku w MPK. 6 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, zwolniony 18 XI 1982. Po wyjściu przeniesiony na niższe stanowisko w pracy (próbowano go zwolnić). 1983-1989 przedstawiciel Samorządu Robotniczego w MPK (3 kadencje), wielokrotnie zatrzymywany przez MO, 1988-1989 członek RKW we Wrocławiu.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).

Anna Miesiąc