Henryk Kryza

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Kryza, ur. 10 IV 1955 w Trzebnicy k. Wrocławia. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Jankowicach (1973).

1973-2005 zatrudniony w KWK Moszczenica (od 1994 KWK Jas-Mos) w Jastrzębiu-Zdroju. 1977-1981 w PZPR.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Moszczenica, od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w kopalni. Nie podjął działalności podziemnej. 17-26 VIII 1988 współorganizator strajku w KWK Moszczenica, członek KS, delegat do MKS w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, po strajku zwolniony z pracy, przywrócony po trzech miesiącach; 24-26 II 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-2005 przewodniczący KZ „S” w KWK Moszczenica. 1994-1998 prezes Górniczego Klubu Sportowego Jastrzębie. Od 2005 na emeryturze.

Wyróżniony dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi za pracę w górnictwie (1996 i 2008) i medalem Złote Serce Solidarności (2005).

Andrzej Kamiński