Henryk Kuliga

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Kuliga, ur. 9 I 1929 w Bóbrce k. Leska, zm. 26 IX 1999 w Krośnie. Ukończył Technikum Samochodowe.

W l. 60. kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców w Krośnie; w l. 70. zatrudniony w Rejonie Dróg Publicznych.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w RDP.

Po 13 XII 1981 współorganizator zbiórki na rzecz internowanych i represjonowanych; pieniądze przekazano gwardianowi Bogusławowi Piechocie z parafii św. Krzyża. W XI 1982 współzałożyciel TKW Regionu Podkarpacie; związany z biuletynem TKW „Solidarność Podkarpacka”, kolporter wydawnictw podziemnych w swoim przedsiębiorstwie i w mieście. W III 1984, po likwidacji drukarni mieszczącej się w jego domu, aresztowany wraz z in. członkami zespołu; w trakcie rewizji funkcjonariusze znaleźli materiały poligraficzne i wydawnictwa podziemne. Po przesłuchaniach i miesięcznym pobycie w AŚ w Krośnie przeniesiony do AŚ w Krakowie; w trakcie śledztwa podawano mu leki psychotropowe, co doprowadziło do częściowego paraliżu; następnie oddany do dyspozycji prokuratora wojewódzkiego w Krośnie, który zastosował wobec niego areszt domowy. Poddany obserwacji SB; 2 razy tygodniowo musiał się meldować w WUSW, mimo to nie zaprzestał działalności w podziemiu. Od 1986 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. W X 1986 zaangażowany w wykonanie i wmurowanie w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce w 2. rocznicę śmierci, ufundowanej przez członków podkarpackiej „S”; w trakcie uroczystości wygłosił przemówienie podkreślające zasługi ks. J. Popiełuszki. W III 1987 członek Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S” Podkarpacie; w 1988 wraz z Jerzym Jakubowskim przesłuchiwany przez SB w związku ze zorganizowaniem przed klasztorem oo. Kapucynów kwesty na rzecz strajkujących robotników ze Stalowej Woli i z Huty im. Lenina w Nowej Hucie. W V 1988, po tym gdy dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Poczty nałożył sankcje pieniężne na pracowników, którzy nie uczestniczyli w pochodzie 1 V, sygnatariusz protestu Duszpasterstwa Ludzi Pracy skierowanego do dyrektora i Prokuratury Wojewódzkiej. W I 1989 współzałożyciel (wraz z Jerzym Jakubowskim, Andrzejem Janochą i Dariuszem Tejchmanem) Solidarności Walczącej z siedzibą w jego domu, wydawca biuletynu „Solidarność Walcząca – Podkarpatczyk”.

Stanisław Fryc