Henryk Podsiadło

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Podsiadło, ur. 3 XI 1943 w Zgniłce k. Więcborka. Wykształcenie średnie.

Pracownik Zakładów Zespołów Elektrycznych Unitra-Unitech w Białogardzie.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ przy Unitrze-Unitechu, przewodniczący Rady Samorządu Robotniczego.

14 XII 1981 współorganizator, uczestnik strajku okupacyjnego w Unitrze-Unitechu, aresztowany, 24 XII 1981 skazany przez Sąd Wojewódzki w Koszalinie na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Stargardzie Szczecińskim, Wrocławiu i Strzelinie, 25 III 1983 zwolniony warunkowo na mocy ustawy o abolicji. Po wyjściu na wolność kolporter ulotek i prasy niezależnej.

W 1989 współorganizator KO w Białogardzie, od 1990 radny Miasta Białogard, z-ca burmistrza. Działacz ZChN. Od 1998 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin.

17-31 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Koszalinie w ramach SOR krypt. Antena.

Rafał Marciniak