Henryk Stanisław Kolesiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Stanisław Kolesiński, ur. 9 VI 1949 w Bydgoszczy. Ukończył Zasadniczą Szkołę Łączności dla pracujących przy Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Bydgoszczy (1966).

1966-1969 telemonter w RUT w Bydgoszczy, 1969-1971 w Kujawskich Zakładach Naprawy Samochodów w Solcu Kujawskim, 1971-1975 w Bydgoskim Kombinacie Budowy Domów w Bydgoszczy, 1975-1984 w Zakładach Rowerowych Predom-Romet tamże.

W VIII 1980 członek KS w Predom-Romet; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S”, następnie KZ, wiceprzewodniczący ds. pracy i płacy; w III 1981 obserwator nadzwyczajnego posiedzenia KKP w Bydgoszczy.

XII 1982 – VI 1984 drukarz (we własnym mieszkaniu) podziemnego pisma „W drodze” (wydawanego przez Halinę i Gerarda Lewandowskich, Barbarę i Alfonsa Spudychów), kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu, 30 XII 1983 pobity w zakładzie pracy, 11 I 1984 zwolniony z pracy. 18 VI 1984 tymczasowo aresztowany pod zarzutem działalności w nielegalnych strukturach, zbieranie składek na cele tej działalności, kolportaż nielegalnych wydawnictw, 12 VII 1984 pobity na tzw. ścieżce zdrowia, 25 VII 1984 zwolniony. 1984-1988 własna działalność gospodarcza.

Od VI 1988 na emigracji w Niemczech, początkowo telemonter, następnie właściciel zakładu, od 2001 szlifierz w Wilkinson Sword w Solingen.

Katarzyna Grysińska