Henryk Tadeusz Jabłoński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Tadeusz Jabłoński, ur. 15 XII 1945 w Nysie. Wykształcenie średnie, technik bhp.

Kierownik magazynu w Fabryce Armatur w Głuchołazach.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Punktu Koordynacyjnego „S” w Głuchołazach.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, zwolniony 23 XII 1981; po wyjściu współorganizator konspiracyjnej działalności „S” w Głuchołazach: pomoc internowanym i aresztowanym oraz ich rodzinom. Twórca (opracowanie, przygotowanie matryc, druk) i kolporter ulotek RKS Śląska Opolskiego sygnowanych ps. Piotr Anioł, kolporter wydawnictw podziemnych. 31 VIII 1982 zatrzymany, 1 IX 1982 aresztowany, do 2 II 1983 przetrzymywany w AŚ w Opolu, 3 III 1983 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Opolu na 8 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata (w tej samej sprawie zapadły również wyroki skazujące w zawieszeniu Alinę Glombicę, Bogusława Homę, Jana Jabłońskiego, Wiesława Kulpę, Mariana Owsiankę, Janinę Szuszkiewicz, Henryka Szuszkiewicza, Henryka Ustianowskiego, Zygmunta Żaka).

W 1989 współorganizator reaktywowania struktur „S” na terenie Głuchołazów. 15 IV 1989 uczestnik II WZD Regionu Śląsk Opolski, członek TZR Śląsk Opolski.

Zbigniew Bereszyński