Henryk Tarczewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Tarczewski, ur. 5 XII 1931 w Strzelnie k. Włocławka, zm. 15 V 2007 w Zabrzu. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Będzinie (1949).

1954-1997 zatrudniony jako formierz w Hucie Zabrze. 1972-1975 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Hucie Zabrze, przewodniczący Komisji Oddziałowej.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w pomoc materialną dla internowanych i ich rodzin; 1982-1989 działacz Miejskiego Komitetu Oporu „S” w Zabrzu, kolporter biuletynu MKO „Bibuła”, prowadził we własnym mieszkaniu punkt rozdziału nakładu pisma do kolportażu, 26 IV 1984 – 1989 (po zatrzymaniu Józefa Jencza) przewodniczący MKO w Zabrzu.

1989-1997 przewodniczący KZ „S” w Hucie Zabrze. Od 1997 na emeryturze.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (1972 i 1987).

Teresa Brodzka