Hieronim Guzowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Hieronim Guzowski, ur. 1 V 1948 w Sokołowym Kącie k. Sierpca. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Elblągu (1965).

1965-1974 pracownik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Filia w Elblągu, 1974-1976 Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego Przemysłu Okrętowego Budimor w Gdańsku, 1976-1978 Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego w Gronowie Górnym, 1978-1983 Zakładu Budowlano-Remontowego w Kombinacie Rolnym Drużno. 1978-1982 radny Gminy Elbląg.

W VIII 1980 przewodniczący KS w KR Drużno, delegat do MKS w Elblągu, od IX 1980 w „S”, członek Prezydium MKZ, następnie wiceprzewodniczący MKZ; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego, członek Prezydium ZR: kierownik Działu Informacji, Kolportażu i Poligrafii, IX/X 1981 delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, łącznik między ukrywającymi się działaczami „S” a KS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, ujawnił się wiosną 1982. Od 1983 na rencie. 1985-1999 własna działalność gospodarcza: firma remontowo-budowlana.

Od 1996 kierownik budowy kościoła św. Józefa Robotnika w Elblągu, od 2000 członek Rady Parafialnej tamże. 1999-2002 w RS AWS. Od 2003 współzałożyciel, członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w l. 1980-1990 Regionu Elbląskiego: 2004-2010 członek Prezydium, 2006-2010 przewodniczący. Od 2005 członek Prezydium, skarbnik Stowarzyszenia Rozwój i Praca Przyszłością Samorządu, członek Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów „S” Regionu Elbląskiego: przewodniczący, członek Zarządu Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów „S”. Od 2006 członek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Elblągu. Od 2009 współzałożyciel, członek stowarzyszenia Elbląski Komitet Obywatelski.

4 XI 1980 – 16 VI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III A/V KW MO w Elblągu w ramach SO krypt. Ruch.

Zbigniew Pąsik