Hieronim Ochnio

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Hieronim Ochnio, ur. 1 X 1948 w Mrokowie k. Garwolina. Ukończył ZSZ w Rykach (1965).

1965-1967 pracownik Zakładów Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej w Warszawie; 1968-1970 zasadnicza służba wojskowa; 1971-1972 zatrudniony w Gliwickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Węglowego w Żorach, 1972-1993 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju.

29 VIII – 3 IX 1980 łącznik między strajkującymi KWK Manifest Lipcowy, KWK ZMP i KWK Morcinek a kościołem NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju; przywoził do kopalń księży Bernarda Czerneckiego i Henryka Białasa; od IX 1980 w „S”; współzałożyciel i członek KZ w ZGM.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w pomoc dla rodzin internowanych, kolporter podziemnych pism „Ość” i „RIS” oraz książek; przewoził swoim samochodem podziemne pisma „S” i Solidarności Walczącej, m.in. „PIK”, „Biuletyn Dolnośląski” i „Jesteśmy”, oraz ulotki. III 1987 – 1988 członek TKZ „S”; uczestnik manifestacji solidarnościowych; w VIII 1988 łącznik między strajkującymi kopalniami Morcinek, ZMP i XXX-lecia PRL (przerzucał ulotki, prasę strajkową i żywność oraz przywoził księży do kopalń).

IX 1988 – 1992 współzałożyciel i przewodniczący Tymczasowej KZ, następnie KZ „S” w ZGM. W 1989 działacz KO w Jastrzębiu-Zdroju. 1993-1998 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Handlu i Usług Lokator; 1998-2008 w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa. Od 2009 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużonego dla KWK Manifest Lipcowy (1989) i dla KWK Zofiówka (2005).

Andrzej Kamiński