I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Katowickiego

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Katowickiego. Rozpoczęło się 6 VII 1981 w hali sportowej Huty Baildon jego głównym celem było zjednoczenie działających w ówczesnym czasie w woj. katowickich pięciu struktur związkowych t.j. MKZ Katowice, MKR Jastrzębie i MKZ Bytom, MKZ Tychy oraz MKZ Podregion Tarnowskie Góry, wybranie władz, oraz delegatów na mający się odbyć we wrześniu zjazd krajowy „S”. Zebrani reprezentowali 1325 komisji zakładowych zrzeszających 1128992 członków „S”. Odbywało się w trzech turach: pierwsza od 6-7 VII, druga 27-31 VII, trzecia 5 VIII. Podjęto decyzję o przyjęciu nazwy Region Śląsko-Dąbrowski.

I Tura – dotyczyła spraw organizacyjno-proceduralnych, przewodniczący Rafał Szymoński oraz dwóch wiceprzewodniczących Krzysztof Rytwiński i Tadeusz Kemnitz. Do delegatów przemówili zaproszeni goście: Wojciech Ziembiński oraz Zbigniew Bujak. Przyjęto sprawozdanie Komisji Organizacji Wyborów, regulamin obrad i wybrano Komisje Uchwał i Wniosków. Zatwierdzono ordynację wyborczą i zobowiązano poprzez uchwałę dotychczasowe MKZ do przeprowadzenia do 25 VII walnych zebrań i przegłosowanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującym władzom. Jako ostateczny termin zgłaszania kandydatur do władz związku przyjęto 13 VII.

II Tura – zgłoszono 17 kandydatów (ostatecznie do wyborów przystąpiło 16) na przewodniczącego ZR.

Głosowanie przebiegało w trzech turach .W pierwszej największa ilość głosów uzyskali A. Rozpłochowski (235), Leszek Waliszewski (220), T. Jedynak (89), K. Świtoń (75), Jerzy Ciepiela (73), którzy przeszli do następnej tury. Do trzeciej tury przeszli L. Waliszewski (454) i A. Rozpłochowski (234). Ostatecznie zwyciężył Leszek Waliszewski, otrzymując 572 głosy, a A. Rozpłochowski 426. Wybrano liczący 62 osoby Zarząd Regionu. Największa liczbę głosów otrzymali: Elżbieta Seferowicz (722), Teresa Baranowska (713), Jan Łużny (654), Witold Zalewski (655), T. Jedynak (616), Ryszard Iwan (602). Jego 14-osobowe prezydium ukształtowało się ostatecznie 17 VIII (T. Baranowska, Ryszard Błaszczyk wiceprzewodniczący do spraw związkowych, Stanisław Bury, Franciszek Byczek wiceprzewodniczący do spraw interwencji, J. Ciepiela wiceprzewodniczący do spraw organizacji i koordynacji działania, Mieczysław Flis, Andrzej Gorczyca, Stanisław Okoński, Ryszard Nikodem, E. Seferowicz, Czesław Slawek, Henryk Strzódka, Marek Wach wiceprzewodniczący do spraw informacji). Wybrano też 19 osobową Komisję Rewizyjną i 116 delegatów na Zjazd Krajowy związku. Zjednoczenie największego regionu „S” w kraju stało się faktem. III Tura – Miała charakter informacyjny.

Adam Jawor