Ignacy Dudojć

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ignacy Dudojć, ur. 13 IX 1950 w Kęsowie k. Tucholi, zm. 20 IV 1999 w Toruniu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1973).

1973-1977 i 1978-1988 pracownik Toruńskiej Przędzalni Czesankowej Merinotex, 1977-1978 Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Chemoautomatyka w Toruniu.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w TPC Merinotex, delegat na WZD Regionu Toruń, członek ZR.

7 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kwidzynie, zwolniony na początku XII 1982. 1984-1987 członek TKZ, 1985-1987 członek RKW Toruń, od 1986 wiceprzewodniczący RKW, odpowiedzialny za druk i kolportaż podziemnej prasy i wydawnictw.

1988-1990 współwłaściciel firmy komputerowej Pandator. W 1989 członek KO „S” w Toruniu. W 1991 podsekretarz stanu w URM w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, 1992-1993 dyr. generalny Kancelarii Sejmu, 1993-1996 szef zespołu doradców MON, 1996-1998 sekretarz Komisji Obrony MON, 1998-1999 podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera Jerzego Buzka.

Rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Toruniu w ramach SOR krypt. Drukarz, zdjęto z ewidencji 15 II 1983; rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Magazyn, zdjęto z ewidencji 27 VIII 1985.

?