Ignacy Marian Guenther

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ignacy Marian Guenther, ur. 1 II 1937 w Nowym Dworze k. Chojnic. Ukończył Zawodową Szkołę Mechaniczną w Bydgoszczy (1953).

1953-1991 właściciel gospodarstwa rolnego w Nowym Dworze.

Od IX 1980 kolporter w gm. Chojnice prasy niezależnej z Bydgoszczy; w X 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego Solidarności Chłopskiej gm. Chojnice, w II 1981 delegat na Zjazd Zjednoczeniowy Solidarności Chłopskiej, 12 V 1981 współzałożyciel Gminnego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Chojnicach.

Po 13 XII 1981 nadal kolporter w gm. Chojnice; 1983-1989 organizator, działacz Duszpasterstwa Rolników w gm. Chojnice: uczestnik spotkań „S” RI w Topólnie, regionalnych spotkań „S” RI w Chojnicach, uczestnik pielgrzymek rolników na Jasną Górę. 1985-1989 wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze przez SB w Chojnicach.

VI 1989 - XI 1991 poseł RP z listy KO „S”, członek OKP, 1991-2007 w PC. 1998-2002 radny Powiatu Chojnickiego z listy AWS: przewodniczący Komisji Rolnictwa, Myślistwa i Ochrony Środowiska, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Komisji na rzecz Budowy Szpitala w Chojnicach. Od 1991 na emeryturze.

Jarosław Tarasiński