Irena Kołakowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.
Irena Kołakowska

Irena Kołakowska, ur. 24 VII 1941 w Aleksandrowie Kujawskim. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku (1984).

1962-1963 nauczycielka w SP nr 3 w Koszalinie, 1963-1964 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie, 1964-1989 w SP nr 1 tamże. 1978-1981 w PZPR.

W VIII 1980 kolporterka ulotek na terenie Bytowa, od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego w SP nr 1 w Bytowie, przewodnicząca KZ, później Koła, współzałożycielka Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania.

1982-1989 drukarz i kolporterka ulotek, we współpracy z parafią św. Katarzyny w Bytowie organizatorka zbiórek pieniędzy na rzecz represjonowanych i ich rodzin.

1989-1998 pracowniczka Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (od 1995 ODN) w Słupsku. W 1989 współorganizatorka, następnie przewodnicząca reaktywowanej Międzyszkolnej Komisji POiW w Bytowie, delegat na walne zebrania Sekcji Oświaty Regionu Słupsk, od 1990 przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji POiW w Bytowie, delegat na kolejne WZD Regionu Słupsk. 1991-1998 w PC. 1998-2002 radna Miasta Bytów. Od 2002 delegat na walne zebrania Sekcji Krajowej OiW. Od 1998 na emeryturze.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001).

?