Irena Kula-Granowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Irena Kula-Granowska, ur. 1950 w Ziębicach k. Ząbkowic Śląskich. W 1981 studentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Wydziału Socjologii (1998) i Wydziału Pedagogiki (2000) KUL. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą na Politechnice Rzeszowskiej (2003), Informatyka dla Nauczycieli na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2003), Bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim (2004).

Od IX 1981 pracowniczka Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego „S” w Rzeszowie, organizowała bibliotekę wydawnictw niezależnych i Wszechnicę Robotniczą, w ramach której odbywały się spotkania z działaczami opozycji. W XI 1981 jako przedstawiciel Rzeszowa sygnatariuszka Deklaracji Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej.

29 I 1982 aresztowana pod zarzutem kolportażu prasy podziemnej i ulotek, skazana w trybie doraźnym przez Warszawski Sąd Okręgowy z siedzibą w Rzeszowie na 3 lata więzienia, przetrzymywana w KW MO w Rzeszowie, Areszcie Śledczym w Nisku, osadzona w ZK Fordon w Bydgoszczy i w Krzywańcu (pod wzmożonym rygorem: odmowa otrzymania przepustki, ograniczone widzenia z rodziną), zwolniona 21 V 1983 na mocy aktu łaski (na wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego); opuściła więzienie jako ostatnia z kobiet skazanych na mocy dekretu o stanie wojennym. Po wyjściu przez 2 lata i 6 miesięcy bez zatrudnienia. Po zwolnieniu nie uczestniczyła w działaniach opozycji.

Od 1986 pracowniczka przedszkola w Pogwizdowie Nowym, od 2001 Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Jan Lucjan Wyciślak