Irena Lewandowska-Kozimala

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Irena Lewandowska-Kozimala, ur. 14 IV 1961 w Przeworsku. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1985) oraz studiów podyplomowych z zakresu administracji i zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1998); w 2002 doktorat z historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

1984-1987 nauczycielka w SP w Dębowie k. Przeworska, 1987-1991 adiunkt Muzeum w Przeworsku.

Od 1981 działaczka NZS w WSP w Rzeszowie, członek Komisji Uczelnianej NZS.

Od 1982 współpracowniczka RKW „S” w Rzeszowie (kolporterka). 1983-1987 instruktorka harcerska, drużynowa 13. Drużyny Starszoharcerskiej im. Orląt Lwowskich. Od 1985 uczestniczka i współorganizatorka niezależnych inicjatyw, m.in. IV Katolickiego Tygodnia Historycznego w Rzeszowie (1988) i podobnych imprez w Przeworsku; 1987-1989 członek Diecezjalnej Rady Kultury przy bp. ordynariuszu przemyskim Ignacym Tokarczuku. W 1988 inicjatorka powstania „S” w Muzeum w Przeworsku.

W 1989 współzałożycielka ZHR w Warszawie; przewodnicząca KO w Przeworsku, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiego KO w Przemyślu. 1990-1994 radna Miasta Przeworska. 1991-1998 kierownik Urzędu Rejonowego w Przeworsku, w 1998 w Kolbuszowej. 1999-2002 z-ca dyr. Wydz. Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Od 2002 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Autorka książek: Skauting polski w Galicji Wschodniej (Przemyśl 1994), Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP 1911-1939 (Przemyśl 2003), Lwowska Chorągiew Harcerzy 1921-1939 (Przemyśl 2007) oraz wielu artykułów w czasopismach regionalnych.

14 IV 1987 – 13 XI 1989 rozpracowywana przez RUSW w Przeworsku w ramach KE krypt. Zuch.

Michał Stręk