Irena Michalska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Irena Michalska, ur. 20 X 1947 w Olsztynie. Wykształcenie średnie, linotypista-składacz maszynowy.

Pracownik Olsztyńskich Zakładów Graficznych.

Od IX 1980 w „S”; 17 VIII – 5 IX 1981 uczestniczka strajku w OZGraf.

Po 13 XII 1981 uczestniczka nieformalnej grupy kolportującej podziemne czasopismo „Rezonans” (wraz z Danutą Gulko, Romanem Brysiakiem, Barbarą Nowak, A. Sidor), pomagającej internowanym pracownikom OZGraf: Józefowi Nowakowi, Andrzejowi Zarzyckiemu i ich rodzinom; 26 VIII 1982 zatrzymana, następnie tymczasowo aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Ostródzie, 6 XI 1982 skazana w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Olsztynie na karę 3 lat więzienia i 2 lat pozbawienia praw publicznych, osadzona w ZK dla kobiet w Bydgoszczy-Fordonie, 12 V 1983 zwolniona na mocy aktu łaski Rady Państwa z okresem próby na 3 lata.

Na emigracji w USA.

?