Irena Serafin

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Irena Serafin, ur. 13 III 1951 w Katowicach, zm. 23 XI 2015 w Gostyniu koło Mikołowa. Ukończyła X LO w Katowicach (1969). Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydz. Ekonomii (zaocznie, 1995).

1969-1970 referent w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem w Katowicach, 1970-1988 inspektor ekonomiczny w Oddziale Banku Handlowego SA tamże. 1974-1980 członek Rady Pracowniczej Banku Handlowego.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodnicząca KZ.

1982-1988 organizatorka zbiórek pieniędzy na pomoc represjonowanym oraz akcji ulotkowych, kolporterka podziemnej prasy regionalnej i krajowej: „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Wolny Związkowiec”, „Jesteśmy”, „Górnik Polski”, „RIS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Głos Ursusa”, „Niepodległość” oraz książek. 1983-1984 w redakcji „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”. 28 VI 1984 aresztowana, przetrzymywana w areszcie WUSW i AŚ w Katowicach, 21 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii. 1985-1988 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy katedrze Chrystusa Króla w Katowicach oraz KIK tamże. 1988-1992 zatrudniona w ITHK Sp. z o.o. Chorzów.

1989-1990 członek zarządu KO w Katowicach, zaangażowana w przygotowania do wyborów czerwcowych. 1992-2002 ponownie zatrudniona w Banku Handlowym SA Oddział Katowice, z-ca naczelnika, audytor i inspektor kredytowy. Od 1993 członek Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, od 1997 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 2002 na emeryturze.

Wyróżniona m.in. odznaką Zasłużony dla Bankowości RP (1997), Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2004), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2008), odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1984-1986 kontrolowana przez Wydz. V WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Bankowiec.

Katarzyna Drogoń-Lepich