Ireneusz Antoni Jurałowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ireneusz Antoni Jurałowicz, ur. 16 IX 1949 w Pieckielach k. Wilna. Ukończył Technikum Mechaniczne w Bydgoszczy (1976).

1965-1966 pracownik RSW Prasa; 1966-1972 zasadnicza służba wojskowa; 1972-1979 mechanik urządzeń i maszyn budowlanych w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjnego. 1975-1978 członek Rady Zakładowej; członek CRZZ. 1980-1987 mechanik obrabiarek w Fabryce Form Metalowych Formet w Bydgoszczy.

28 VIII 1980 – 17 IX 1980 uczestnik strajków w Formecie, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, w X 1980 sygnatariusz porozumienia ze Zjednoczeniem Przemysłu Maszynowego w Warszawie, od II 1981 przewodniczący KZ; VI/VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, 9 III 1982 zwolniony. 1981-1989 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bydgoszczy, 1981-1982 członek Komitetu Pomocy Internowanym tamże; 1982-1987 zaangażowany w działalność wydawniczą, kolporter podziemnych wydawnictw; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany przy okazji świąt państwowych: 1 V, 22 VII, 12 X 1982 skazany przez kolegium ds. wykroczeń za naruszenie godziny milicyjnej.

1987-1990 mechanik w warsztacie prywatnym w Osielsku, 1990–1991 mechanik obrabiarek w Formecie; od VI 1990 przewodniczący KZ „S” tamże; 1991-1997 pracownik działu interwencyjnego przy ZR. Od 1998 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL Przymierze w Bydgoszczy.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Jarosław Tarasiński