Ireneusz Celejewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ireneusz Celejewski, ur. 16 II 1957 w Staszowie, woj. świętokrzyskie. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach (1982).

W 1980 współorganizator NZS na UŚ. Pierwszy przewodniczący NZS na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. W IV 1981 delegat na I Zjazd NZS w Krakowie. XI-XII 1981 współorganizator strajku studentów na UŚ.

25 II 1982 zatrzymany w KW MO w Katowicach. W III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach; 22 VII 1982 zwolniony. 1982-1984 zatrudniony jako psycholog w Ośrodku Opieki Społecznej w Międzybrodziu Żywieckim, następnie w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Jastrzębiu-Zdroju. 16 XII 1983 zatrzymany podczas próby złożenia kwiatów pod krzyżem przy kopalni Wujek.

Od XII 1984 na emigracji w Kanadzie. Do 1998 zatrudniony w instytucji charytatywnej Christian Horizons, następnie na University of Toronto, gdzie w 1995 obronił pracę doktorską z psychologii. 1998-2005 prowadził działalność konsultingową. Od 2005 pracownik Toronto Dominion Bank.

1 III 1982 – 9 IX 1985 rozpracowywany przez p. V-1 KM MO/RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach KE krypt. Prymus.

Andrzej Kamiński