Józef Bogdan Chorążyczewski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Józef Bogdan Chorążyczewski, ur. 13 VIII 1950 w Łajsach k. Olsztyna. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Olsztynie (1968).

1968-1976 zatrudniony w Rybnickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Węglowego, 1976-1980 w KWK Jastrzębie, 1980-1989 w Zakładzie Odmetanowania Kopalń podległym KWK Jastrzębie.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Moszczenica (pracowników ZOK kierowano do pracy w różnych kopalniach), od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Jastrzębie, 1982-1989 działacz podziemnych struktur „S” w KWK Jastrzębie, związany z grupą skupioną przy parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju: organizator kolportażu ulotek, pomocy dla internowanych (wsparcie dla rodzin i opłacanie adwokatów), współorganizator Mszy za Ojczyznę. W 1983 współzałożyciel Towarzystwa Trzeźwości, w 1986 grupy Koła Środowiskowego Pielgrzym, stanowiących przykrywkę dla działalności podziemnej; w 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. VIII-IX 1988 podczas strajków w Jastrzębiu-Zdroju organizator środków poligraficznych i zaopatrzenia w żywność; po strajkach członek jawnego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Jastrzębie, w II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-1991 pobyt w USA w celach zarobkowych. Od 1991 własna działalność gospodarcza. 1999-2000 w SKL, 2000-2007 w PO.

Andrzej Kamiński