Józef Dernoga

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Dernoga, ur. 29 II 1932 w Dąbrówce Wisłockiej k. Radomyśla. Wykształcenie podstawowe niepełne.

1945-1947 zatrudniany przy pracach sezonowych w Cukrowni Janikowo i Zakładach Chemicznych w Janikowie; w 1948 robotnik budowlany w Nowej Hucie; 1948-1951 pomocnik w gospodarstwie rolnym. 1951-1953 zasadnicza służba wojskowa. 1953-1957 funkcjonariusz MO; 1957-1985 właściciel gospodarstwa rolnego w Ludzisku; 1962-1985 instruktor jazdy ciągnikiem, samochodem i motocyklem. 1962-1985 działacz Ligi Obrony Kraju w Mogilnie, członek Kółka Rolniczego i działacz Spółdzielni Spożywczej.

IX 1980 – XII 1981 kolporter niezależnych wydawnictw, głównie ulotek. W III 1981 uczestnik protestu przeciwko zmianie naczelnika gminy Strzelno; uczestnik 6-dniowego strajku głodowego w siedzibie ZSL w Inowrocławiu. III 1981 – XII 1981 członek Prezydium ZR NSZZ RI „S”. 6 XII 1981 uczestnik delegacji „S” RI u bpa gnieźnieńskiego Jana Michalskiego.

12 XII 1981 – 24 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach. Po 24 XII 1981 nadal działał w „S” RI; współpracował ze strukturami „S”, współorganizator zbiórek żywności. W X 1984, po śmierci ks. J. Popiełuszki, uczestnik akcji malowania na murach oraz rozdawania ulotek. 1982-1989 kolporter w kręgu znajomych niezależnych wydawnictw (ulotek), jego gospodarstwo w Ludzisku stanowiło punkt kolportażowy. W VIII 1988 kilkakrotnie przeszukiwano jego dom. Od 1985 na emeryturze, mieszka w Inowrocławiu.

Jarosław Tarasiński