Józef Fela

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Fela, ur. 3 VII 1957 w Goruszowie k. Tarnowa. Ukończył Policealne Studium Chemiczne w Tarnowie (1978).

25 VI 1976 przypadkowy uczestnik demonstracji w Radomiu, pobity, zatrzymany, przewieziony do KW MO w Tarnowie, przez 2 doby przesłuchiwany, bity, zastraszany. 1978-1979 zatrudniony w Hucie Szkła w Tarnowie; 1979-1981 w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej, Wydz. Walcowni Dużej. 1979-1984 członek KPN Okręgu Śląskiego w Katowicach.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w HK, od IX 1980 w „S”; członek KZ (w komisji zajmującej się zagospodarowaniem pustostanów w Sosnowcu-Zagórzu). 1980 – XII 1981 uczestnik kilkunastu akcji KPN w Katowicach i Dąbrowie Górniczej (rozrzucanie ulotek, plakatowanie, malowanie haseł na murach), wielokrotnie wzywany do KM MO w Dąbrowie Górn. i KW MO w Katowicach, przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 godz., kolporter ulotek i pisma „Wolny Związkowiec” (w HK, Sosnowcu, Dąbrowie Górn.).

13-23 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w HK, członek KS na Wydz. Walcowni Dużej, odpowiedzialny za zabezpieczenie techniczne, przygotowanie do obrony w razie ataku ZOMO, współwykonawca radiostacji na Wydz. Walcowni Średniej – jako spiker przez kilka dni nadawał komunikaty o sytuacji w HK. 23 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KW MO w Katowicach, po przesłuchaniu zwolniony. Od 29 XII 1981 ukrywał się (u matki w Tarnowie, następnie u rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej i Otfinowie k. Tarnowa); zwolniony z pracy. 2 I 1982 zatrzymany, przez kilka godzin przesłuchiwany w KW MO w Tarnowie, osadzony w AŚ w Sosnowcu, 10 II 1982 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach skazany na 1,5 roku więzienia, 11 II 1982 osadzony w ZK w Raciborzu, od V 1982 w ZK we Wrocławiu. od 24 XII 1982 półroczna przerwa w odbywaniu kary, w III 1983 zwolniony na mocy amnestii. Do VI 1983 bez zatrudnienia, VI-XII 1983 pracownik Biura Projektów Miastoprojekt w Sosnowcu.

Od II 1984 na emigracji w Niemczech, następnie w USA. 1984-1989 zatrudniony w zakładzie metalurgicznym Mapes&sprawl w Elk Grove, 1986-2006 w Laser Technologies w Batavii, od 2006 współwłaściciel zakładu produkcyjnego maszyn laserowych w West Chicago.

Halina Żwirska