Józef Fiałkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Fiałkowski, ur. 28 IV 1930 w Biłce Szlacheckiej k. Lwowa. Wykształcenie podstawowe.

Rolnik, właściciel gospodarstwa rolnego w Żelaznej (gm. Grodków), inseminator.

W 1981 współorganizator koła gminnego „S” Rolniczej w gminie Grodków, od 7 II 1981 przewodniczący koła, delegat na zjazd wojewódzki NSZZ „S” RI. Jeden z najodważniejszych i najbardziej ofiarnych działaczy „S” RI na Śląsku Opolskim. 27 III 1981, w okresie gotowości strajkowej po wydarzeniach bydgoskich, zgłosił się do MKS „S” w Opolu, ofiarował pomoc żywnościową dla uczestników akcji strajkowej. Organizator ok. 20 punktów żywnościowych w różnych wsiach gm. Grodków (zobowiązał się też dostarczyć mięso z uboju własnej hodowli).

Zaangażowany w działalność „S” Rolniczej także po 13 XII 1981. Jeden z najaktywniejszych działaczy Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych w woj. opolskim. Uczestnik licznych spotkań, zjazdów i nabożeństw o charakterze patriotyczno-religijnym, m.in. 15-16 IV 1983 rekolekcji dla rolników w Bardzie Śląskim. Współpracował m.in. z Józefem Dudziakiem, Zdzisławem Gmyrkiem. Współzałożyciel Krajowej Chłopskiej Katolickiej Organizacji Politycznej, sygnatariusz wniosku o zarejestrowanie tej organizacji, złożonego I 1988 w Sądzie Wojewódzkim w Opolu. W 1988 współzałożyciel Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Śląskiej, skupiającego pszczelarzy z woj. opolskiego, wrocławskiego i katowickiego. Współdziałał też ze środowiskami kombatanckimi AK. Wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje.

Rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Gospodarz.

Zbigniew Bereszyński